NOTE Concept

Politica de confidenţialitate

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE,

Societatea NOTE CONCEPT S.R.L doreşte să işi asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră.

Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când achiziționați un produs din magazinul virtual, când vizitați website-ul nostru, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm în condiții de siguranță.

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 -ne puteți contacta prin poştă la sediul nostru social din ILFOV, Popesti Leordeni, Sos Oltenitei, nr 17 j, bl7, ap3

-trimite mail la adresa contact@noteconcept.ro

NOTE CONCEPT obține date cu caracter personal în mod direct

Ca regulă, NOTE CONCEPT obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră.

Dacă sunteți client Note Concept, vom obține datele dumneavoastră de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), date rezultând din tranzacțiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achiziționate şi modalitățile de plată alese).

Dacă sunteți client NOTE CONCEPT S.R.L, ați vizitat magazinul virtual sau ați utilizat aplicația mobilă, vă putem solicita ocazional să împărtăşiți cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunătăți serviciile noastre şi maniera de prezentare a acestora.

NOTE CONCEPT poate obține date cu caracter personal în mod automat

Pot exista situații în care NOTE CONCEPT obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod automat.

Astfel, în cazul în care ați efectuat o achiziție a unui produs în magazinul virtual NOTE CONCEPT, detalii privind geolocalizarea şi traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

 

NOTE CONCEPT poate obține date cu caracter personal din alte surse

Pot exista situații în care NOTE CONCEPT obține datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi obținute de NOTE CONCEPT din surse legitime (ca urmare a vizitării de către dumneavoastră de website-uri partenere NOT CONCEPT), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvăluirii acestora de către alte persoane pentru efectuarea unei achiziții a unui produs din magazinul virtual NOTE CONCEPT. In acest ultim caz, NOTE CONCEPT va considera că sunteți autorizat pentru dezvăluirea acestor date cu caracter personal.

NOTE CONCEPT prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor NOTE CONCEPT în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea contului în cadrul platformei NOTE CONCEPT

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

f) Newsletter ocazional cu scopul de a informa asupra noutăților apărute în magazin

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între NOTE CONCEPT și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

NOTE CONCEPT poate dezvălui date cu caracter personal unor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii NOTE CONCEPT, cum ar fi:

  – furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;

   – consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

  – autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

NOTE CONCEPT garantează drepturile cu privire la datele cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, NOTE CONCEPT garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

  – dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea NOTE CONCEPT că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

  – dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

  – dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

  – dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) NOTE CONCEPT S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

  – dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

  – dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

  – dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

  – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

  – prin poștă, la sediul nostru social din Ilfov, Popesti Leordeni, Sos Oltenitei, nr 17j, bl7, ap 3

  – prin email, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor NOTE CONCEPT S.R.L la adresa de e-mail contact@noteconcept.ro

NOTE CONCEPT prelucrează în mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor

NOTE CONCEPT nu solicită în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani.

Dacă situația o va impune, NOTE CONCEPT va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai dacă şi în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părinteşti asupra acestei persoane.

NOTE CONCEPT deține măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal

Note Concept va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

COOKIE

Site-ul www.noteconcept.ro colectează date referitoare la utilizarea site-urilor pe internet pentru a oferi servicii mai bune vizitatorilor și utilizatorilor săi, prin utilizarea de fișiere denumite „cookies” – fișiere pe care browserul de internet le copiază pe mediul de stocare al dispozitivului cu care navigați dumneavoastră atunci când accesați un site.

Fișierele cookies NU permit identificarea dumneavoastră personală.

Aceste fișiere NU sunt dăunătoare pentru dispozitivul de pe care navigați și NU afectează în vreun fel securitatea acestuia.

Folosim strict cookie-urile necesare și funcționale pentru a permite explorarea paginilor web din cadrul site-ului nostru și pentru a vă oferi o serie de servicii de bază. Anumite cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă permite explorarea acestui website și pentru a folosi serviciile și caracteristicile lui fundamentale.

Fără aceste cookie-uri, spre exemplu, nu veți putea urmări coșul dumneavoastră online de cumpărături.

Folosind site-ul nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, însă aveți libertatea să vă schimbați setările browser-ului dacă doriți să le stergeți sau să le blocați.